consciousness

consciousness
sąmonė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individo orientacijos pasaulyje ir jo veiklos bei elgesio reguliacijos darinys. Tai pagrindinis žmogaus ugdymo objektas. Sąmonėje ne tik atsispindi išorinis pasaulis, bet jis ir perdirbamas, modeliuojamas, sukuriami įvairūs sąmonės turinio elementai: žinios, pažiūros, įsitikinimai, poreikiai, vertybinės orientacijos, interesai, nauji vaizdiniai ir kt. Visa tai leidžia ne tik plačiai orientuotis pasaulyje, bet ir kryptingai reguliuoti veiklą ir elgesį. Sąmonė – pažinimo, jausmų ir valios vienovė, būdinga tik žmogui. Šiuos psichinius procesus vienija Aš – subjektyvioji sąmonės pusė. Sąmonė veikiama ne tik protinio, politechninio ir fizinio lavinimo turiniu, bet ir visomis auklėjimo priemonėmis, kad įgyta patirtis taptų veiklą ir elgesį reguliuojančiais motyvais, kvalifikuotais veiksmais. Sąmonės turinys išreiškiamas kalba. Šioji padeda formuoti sąmonę, mąstymo formas – sąvokas, sprendimus, protavimą, aukštesniuosius jausmus, valią. Veikla taip pat neatskiriama nuo sąmonės. Veikloje atsispindi sąmonės turinys bei elementai ir žmogaus Aš. atitikmenys: angl. consciousness vok. Bewußtsein rus. сознание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Consciousness — • In its widest sense it includes all sensations, thoughts, feelings, and volitions, in fact the sum total of mental life Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Consciousness     Consciousness …   Catholic encyclopedia

 • Consciousness — Con scious*ness, n. 1. The state of being conscious; knowledge of one s own existence, condition, sensations, mental operations, acts, etc. [1913 Webster] Consciousness is thus, on the one hand, the recognition by the mind or ego of its acts and… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • consciousness — index appreciation (perception), cognition, comprehension, impression, insight, knowledge (awareness) …   Law dictionary

 • consciousness — 1630s, internal knowledge, from CONSCIOUS (Cf. conscious) + NESS (Cf. ness). Meaning state of being aware is from 1746 …   Etymology dictionary

 • consciousness — [n] knowledge alertness, apprehension, awareness, care, carefulness, cognizance, concern, heed, heedfulness, mindfulness, realization, recognition, regard, sensibility; concept 409 Ant. senselessness, stupidity, unconsciousness …   New thesaurus

 • consciousness — ► NOUN 1) the state of being conscious. 2) one s awareness or perception of something …   English terms dictionary

 • consciousness — [kän′shəs nis] n. 1. the state of being conscious; awareness of one s own feelings, what is happening around one, etc. 2. the totality of one s thoughts, feelings, and impressions; conscious mind …   English World dictionary

 • Consciousness — Representation of consciousness from the seventeenth century. Consciousness is a term that refers to the relati …   Wikipedia

 • consciousness — noun 1 being able to see/hear/feel things ADJECTIVE ▪ full ▪ higher ▪ to aspire to a higher consciousness ▪ cosmic, divine ▪ …   Collocations dictionary

 • consciousness — /kon sheuhs nis/, n. 1. the state of being conscious; awareness of one s own existence, sensations, thoughts, surroundings, etc. 2. the thoughts and feelings, collectively, of an individual or of an aggregate of people: the moral consciousness of …   Universalium

 • consciousness — [[t]kɒ̱nʃəsnəs[/t]] ♦♦♦ consciousnesses 1) N COUNT: usu sing, usu poss N Your consciousness is your mind and your thoughts. That idea has been creeping into our consciousness for some time. Syn: awareness 2) N UNCOUNT: with supp The consciousness …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”